Le nombre 100- Broj 100

Broj sto u francuskom glasi CENT /sɑ̃/

On dobija –S za množinu, napr.

100- cent

200- deux cents

300- trois cents…

Međutim, ako iza broja sto postoji još neki broj, onda ne pišemo –s za množinu, napr.

101- cent un,

203- deux cent trois

306- trois cent six

Sve ove brojeve možemo da napišemo i po novom pravopisu, po kome se crtica stavlja izmedju svih brojeva:

101- cent-un,

200- deux-cents

203- deux-cent-trois,

300- trois-cents,

306- trois-cent-six

Les Nombres de 100 à 1000 – Brojevi od 100 do 1000

Brojeve veće od 100 možemo da pišemo na 2 načina:

 • tradicionalno
 • brojeve pišemo odvojeno, a crticu stavljamo samo iza broja manjeg od 100:

napr 63- soixante-trois

 • kada broj sadrzi et, ni tu ne stavljamo crticu: napr 21- vingt et un
 • broj mille (hiljada) nikad ne dobija -s za množinu: napr. 2000- deux mille
 • broj cent (sto) dobija –s za množinu samo kad iza njega ne postoji drugi broj:

napr. 200- deux cents,

ali 203- deux cent trois

 • uredbom iz dvadesetog veka se pojednostavljuje pisanje brojeva,

tako što se dozvoljava upotreba crtice izmedju svih brojeva, pa čak i onda kad broj sadrži et

napr. 21 – vingt-et-un

2000 – deux-mille

200 – deux-cent

203 – deux-cent-trois

Evo nekoliko brojeva napisanih na oba načina:

101 cent un / 101 cent-un

2011 deux mille onze  / 2011 deux-mille-onze

18 471 dix-huit mille quatre cent soixante et onze

/18 471 dix-huit-mille-quatre-cent-soixante-et-onze

 

 

 

 

Les Nombres de 81 à 90, prononciation – Brojevi od 81 do 90, izgovor

81 – quatre-vingt-un / katrvɛ̃œ̃/

82 – quatre-vingt-deux / katrvɛ̃dø/
83 – quatre-vingt-trois / katrvɛ̃trwa/
84 – quatre-vingt-quatre / katrvɛ̃katr/
85 – quatre-vingt-cinq / katrvɛ̃sɛ̃k/
86 – quatre-vingt-six / katrvɛ̃sis/
87 – quatre-vingt-sept / katrvɛ̃sɛt/
88 – quatre-vingt-huit / katrvɛ̃ɥit/
89 – quatre-vingt-neuf / katrvɛ̃nœf/
90 – quatre-vingt-dix / katrvɛ̃dis/

P.S.      Svaki slovo koje iznad ima talasić, čita se kroz nos (ɛ̃- e kroz nos, ɑ̃- a kroz nos..)

/œ/- čitamo tako što otvorimo usta za O, a izgovorimo E

/wa/- se izgovara kao naše UA,

/ɥi/- čitamo kao naše UI, samo brže

Zadatak :  Koji broj se izgovara… spoj?

/ katrvɛ̃trwa/                90

/ katrvɛ̃sɛt/                   81

/ katrvɛ̃œ̃/                    83

/ katrvɛ̃dis/                  87

Les Nombres de 70 à 80, prononciation- Brojevi od 70 do 80, izgovor

70soixante-dix /swasɑ̃tdis/

71 – soixante et onze /swasɑ̃teɔ̃z/

72 – soixante-douze /swasɑ̃tduz/

73 – soixante-treize /swasɑ̃ttrɛz/

74 – soixante-quatorze /swasɑ̃tkatͻrz/

75 – soixante-quinze /swasɑ̃tkɛ̃z/

76 – soixante-seize /swasɑ̃tsɛz/

77 – soixante-dix-sept /swasɑ̃tdisɛt/

78 – soixante-dix-huit /swasɑ̃tdizɥit/

79 – soixante-dix-neuf /swasɑ̃tdiznœf/

80 – quatre-vingts /katrvɛ̃/

P.S.      Svaki slovo koje iznad ima talasić, čita se kroz nos (ɛ̃- e kroz nos, ɑ̃- a kroz nos..)

/œ/- čitamo tako što otvorimo usta za O, a izgovorimo E

/wa/- se izgovara kao naše UA,

/ɥi/- čitamo kao naše UI, samo brže

Zadatak : Kako se cita broj ?

 1. 71           /swasɑ̃tdisɛt/
 2. 77          /katrvɛ̃/
 3. 79         /swasɑ̃teɔ̃z/
 4. 80         /swasɑ̃tdiznœf/
 5. 76          /swasɑ̃tsɛz/

 

Les Nombres de 60 à 70 – Brojevi od 60 do 70

61- soixante et un /swasɑ̃teœ̃/

62- soixante-deux /swasɑ̃tdø/

63- soixante-trois /swasɑ̃ttrwɑ/

64- soixante-quatre /swasɑ̃tkatr/

65- soixante-cinq /swasɑ̃tsɛ̃k/

66- soixante-six /swasɑ̃tsis/

67- soixante-sept /swasɑ̃tsɛt/

68- soixante-huit /swasɑ̃tɥit/

69- soixante-neuf /swasɑ̃tnœf/

70- soixante-dix /swasɑ̃tdis/

P.S.      Svaki slovo koje iznad ima talasić, čita se kroz nos (ɛ̃- e kroz nos, ɑ̃- a kroz nos..)

/œ/- čitamo tako što otvorimo usta za O, a izgovorimo E

/ø/- čita se kao œ, samo malo zatvorenije,

/wa/- se izgovara kao naše UA,

/ɥi/- čitamo kao naše UI, samo brže

 

Zadatak : Spoj brojeve sa njihovim pisanim oblikom

 1.  60       soixante-neuf
 2.  69       soixante-cinq
 3.  65       soixante-trois
 4.  61      soixante et un
 5.  63      soixante

 

 

Les Nombres de 31 à 40- Brojevi od 31 do 40

 1. 31 – trente et un /trɑ̃teœ̃/
 2. 32 – trente-deux /trɑ̃tdø/
 3. 33 – trente-trois /trɑ̃ttrwɑ/
 4. 34 – trente-quatre /trɑ̃tkatr/
 5. 35 – trente-cinq /trɑ̃tsɛ̃k/
 6. 36 – trente-six /trɑ̃tsis/
 7. 37 – trente- sept /trɑ̃tsɛt/
 8. 38 – trente-huit /trɑ̃tɥit/
 9. 39 – trente-neuf /trɑ̃tnœf/
 10. 40 – quarante /karɑ̃t/

P.S.      Svaki slovo koje iznad ima talasić, čita se kroz nos (ɛ̃- e kroz nos, ɑ̃- a kroz nos..)

/œ/- čitamo tako što otvorimo usta za O, a izgovorimo E

/ø/- čita se kao œ, samo malo zatvorenije,

/wa/- se izgovara kao naše UA,

/ɥi/- čitamo kao naše UI, samo brže

Zadatak: Poveži broj sa njegovim pisanim oblikom:

 1.   39   a) trente-trois
 2.   33    b) trente-sept
 3.   37    c) trente-huit
 4.   31    d) trente et un
 5.   38    e) trente-neuf

Les Nombres de 11 à 20, prononciation – Brojevi od 11 do 20, izgovor

11 onze /ɔ̃z/

12 douze/duz/

13 treize/trɛz/

14 quatorze/katͻrz/

15 quinze/kɛ̃z/

16 seize/sɛz/

17 dix-sept/disɛt/

18 dis-huit /dizɥit/

19 dis-neuf /diznœf/

20 vingt  /vɛ̃/

P.S.      Svaki slovo koje iznad ima talasić, čita se kroz nos (ɛ̃- e kroz nos, ɑ̃- a kroz nos..)

/œ/- čitamo tako što otvorimo usta za O, a izgovorimo E

/ɥi/- čitamo kao naše UI, samo brže

Zdatak: Poveži broj sa njegovim pisanim oblikom

 1. 17       a) douze
 2. 12       b)  quatorze
 3. 14       c) dix-neuf
 4. 19       d) seize
 5. 18       e) quinze
 6. 16       f) dix-sept
 7. 15       g) dix-huit

 

 

Les Nombres de 20 à 30, prononciation – Brojevi od 20 do 30, izgovor

21 vingt et un /vɛ̃teœ̃/

22 vingt-deux /vɛ̃tdø/

23 vingt-trois /vɛ̃ttrwɑ/

24 vingt-quatre /vɛ̃tkatr/

25 vingt- cinq /vɛ̃tsɛ̃k/

26 vingt-six /vɛ̃tsis/

27 vingt-sept /vɛ̃tsɛt/

28 vingt-huit /vɛ̃tɥit/

29 vingt-neuf /vɛ̃tnœf/

30 trente /trɑ̃t/

P.S.      Svaki slovo koje iznad ima talasić, čita se kroz nos (ɛ̃- e kroz nos, ɑ̃- a kroz nos..)

/œ/- čitamo tako što otvorimo usta za O, a izgovorimo E

/ø/- čita se kao œ, samo malo zatvorenije,

/wa/- se izgovara kao naše UA,

/ɥi/- čitamo kao naše UI, samo brže

 

Zadatak: Poveži broj sa njegovim pisanim oblikom

 1.  29      a) vingt-neuf
 2. 24      b) vingt-deux
 3. 21       c) vingt-cinq
 4. 27      d) vingt-quatre
 5. 22      e) vingt-sept
 6. 25      f) vingt et un