Verbes du premier groupe en -cer- Глаголи прве групе на -cer

U prvoj grupi glagola postoje glagoli koji se u infinitivu završavaju na –cer,

(napr. avancer, annoncer, effacer, lancer, placer, tracer, commencer, ….).

Ovi glagoli su nam zanimljivi jer,

ispred slova –o (u prvom licu množine sadašnjeg vremena)

i slova –a (u nastavcima za prvo, drugo i treće lice jednine, i treće lice množiine  imperfekta)  slovo c postaje ç!

Sadašnje vreme :

commenc│er →

1. Je commence /kͻmᾶs/    1. Nous commençons  /kͻmᾶsɔ̃/

2. Tu commences /kͻmᾶs/  2. Vous commencez  /kͻmᾶs/

3. Il,elle commence /kͻmᾶs/ 3. Ils,elles commencent/kͻmᾶs/

Imperfekat:

1. Je commençais /kͻmᾶsɛ/          1. Nous commencions /kͻmᾶsjɔ̃/

2. Tu commençais /kͻmᾶsɛ/          2. Vous commenciez /kͻmᾶsje/

3. Il, elle commençait /kͻmᾶsɛ/     3. Ils, elles commençaient /kͻmᾶsɛ/

Zašto se ovo dešava?

Mi znamo da se slovo C čita kao /s/  kada se nadje ispred e, i, y.

A, ispred slova a, o, u čita se kao /k/.

Da bi se u svim licima čitalo isto, slovo ç piše ispred slova –a i -o.

 

 

 

 

Verbes du premier groupe en -ger – Глаголи прве групе на -ger

U prvoj grupi glagola postoje glagoli koji se u infinitivu završavaju na –ger,

(napr. manger, nager, plonger, juger, corriger, partager, voyager, déménager, changer, ranger, protéger….).

Ovi glagoli su nam zanimljivi jer,

ispred slova –o (u prvom licu množine sadašnjeg vremena)

i slova –a (u nastavcima za prvo, drugo i treće lice jednine, i treće lice množiine  imperfekta)  dodaju slovo –e!

Sadašnje vreme :

mang│er →

1. Je mange /mᾶӡ/           1. Nous mangeons /mᾶӡɔ̃/

2.  Tu manges /mᾶӡ/       2. Vous mangez /mᾶӡe/

3.  Il, elle mange /mᾶӡ/   3. Ils, elles mangent /mᾶӡ/

Imperfekat:

  1. Je mangeais /mᾶӡɛ/         1. Nous mangions /mᾶӡjɔ̃/
  2. Tu mangeais /mᾶӡɛ/        2. Vous mangiez /mᾶӡjɛ/
  3. Il, elle mangeait /mᾶӡɛ/   3. Ils, elles mangeaient /mᾶӡɛ/

Zašto se ovo dešava?

Mi znamo da se slovo g čita kao /ӡ/ (naše Ž), kada se nadje ispred e, i, y.

A, ispred slova a, o, u čita se kao /g/.

Da bi se u svim licima čitalo isto, slovo e se umeće iza g.