Le verbe Dire – Glagol Fr

Glagol Dire (reći, kazati) je nepravilan glagol treće grupe, što znači da njegove oblike učimo napamet:)

  • Njegovo sadašnje vreme glasi:

Je dis /di/           Nous disons /dizɔ̃/

Tu dis /di/          Vous dites /dit/

Il, elle dit /di/     Ils, elles disent /diz/

  • U perfektu se menja sa glagolom avoir. Paricip prošli glasi DIT /di/

J’ai dit               Nous avons dit

Tu as dit             Vous avez dit

Il, elle a dit         Ils, elles ont dit

  • Osnovu za buduće vreme i kondicional prezenta pravimo tako što infinitivu oduzmemo –E : DIRɆ,

Je dirai /dire/              Nous dirons /dirɔ̃/

Tu diras /dira/            Vous direz /dire/

Il, elle dira /dira/        Ils, elles diront / dirɔ̃/

  • Ima pravilan imperfekat → Nous dis | ons = Je disais, tu disais….

Zadatak :  Napiši traženi oblik glagola dire :

  1. Je ____________(futur simple)
  2. Vous __________(présent)
  3. Elle ___________ (passé composé)
  4. Nous ____________ (conditionnel présent)

 

 

 

 

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *