Kondicional – Le Conditionnel

Kondicional je način koji ima 2 vremena: sadašnje (conditionnel présent) i prošlo (conditionnel passé).

Kondicional prezenta odgovara našem potencijalu (napr. Ja bih voleo).

Gradi se tako što na futursku osnovu (infinitiv) dodamo iste nastavke kao za imperfekat:

                     – ais      – ions

Infinitif+  – ais     – iez

                     – ait      – aient

Napr. chanter→ 1. Je chanterais (ja bih da pevam:) ) 1. Nous chanterions

                              2. Tu chanterais                                            2. Vous chanteriez

                              3. Il, elle chanterait                                   3. Ils, elles chanteraient

Naravno, ima puno nepravilnih glagola

– svi oni koji imaju nepravilno buduće vreme, nepravilni su i u kondicionalu prezenta!

Avoir-j’aurais

Etre – je serais

Vouloir- je voudrais

Pouvoir – je pourrais

Faire – je ferais

Aller – j’irais…

glagoli koji se završavaju ne –RE, gube svoje –E :

Répondre→je répondrais

Kondicional izražava:

1.       želju – Je voudrais te voir. Želela bih da te vidim.

2.       savet –  Tu pourrais travailler plus. Mogao bi više da radiš.

3.       učtivost –  Pourriez-vous m’aider, s’il vous plaît ? Da li biste mogli da mi pomognete, molilm Vas?

Takodje se koristi –  u pogodbenim (hipotetičkim) rečenicama :

Si tu me cherchais, tu me trouverais! Kada bi me potražio, našao bi me!

          kod slaganja vremena, da izrazi radnju koja se desila posle radnje glavne rečenice:

On m’a dit que la vie serait belle. Rekli su mi da će život biti lep.

Vežbanje:

Napiši kondicional prezenta:

1)      Si tu venais, nous ___________ un bon film français. (regarder)

2)      Tu __________ boire un verre de vin? (vouloir)

3)      Mes parents _____________ visiter cette belle ville. (aimer)

4)      À ta place, je _________ plus. (lire)

5)      Mon ami _________ au bout du monde pour moi. (aller)

Rešenja:

1)      regarderions

2)      voudrais

3)      aimeraient

4)      lirais

5)      irait

44 одговора на „Kondicional – Le Conditionnel“

 1. Mene zanima ako mi možeš pojasniti kako se uoči razlika između futur simple i kondicionala jer kad nekome kazes: „je voudrai“ i „je voudrais“ ne moze se znati je li futur ili kondicional prezenta s obzirom da se isto izgovara?.

 2. Molim te za malo pojasnjenje ako je moguce. Zanima meconnditionel passé i koja je razliaka upotrebe : J’aurais voulu, J’aurais aimé i J’aurais dû ? Hvala unapred

  1. Kondicional prosli kazuje radnju koja se nije desila u prošlosti, ili za koju nismo sigurni da se desila, zato cesto izražava žaljenje, pa bih ja vaše rečenice prevela: Želela bih (ili Želela sam) , Volela bih (ili Volela sam), Trebalo je da ja….
   Ovaj kondicional se takodje nalazi i u pogodbenim rečenicama, na pr. Si tu etais venu, j aurais ete plus heureuse.
   Nadam se da sam pomogla 🙂

 3. Ako sam dobro razumela J’aurais dû se koristi za radnju koju je trebalo da uradimo a ova dva prva za nesto sto bismo zeleli ili voleli da smo uradili( nije greska upotrebiti jedan ili drugi) ?

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *