У Француској, као и код нас, са неким можете да се сретнете face à face (лицем у лице),

да се са њим гледате les yeux dans les yeux (очи у очи)

али можете и да будете nez à nez! А, тога у Србији нема ?