Les Pronoms COI-Lične zamenice u službi nepravog objekta

  1. Kao što u našem jeziku lične zamenice imaju različitu službu u rečenici (na pr. subjekat, pravi, nepravi objekat…), i različito glase u različitim padežima (na pr. ja, mene, meni, mene…), tako i u francuskom, lične zamenice (je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles) mogu da se nadju u službi pravog (direktnog -COD) i nepravog (indirektnog- COI) objekta.

Lične zamenice COI

Tu téléphones à Sophie sovent?  – Da li često telefoniraš Sofiji?

Oui, je lui téléphone. – Da, ja joj (njoj) telefoniram.

Uvek se nalaze ispred glagola: Il me dit des mots d’amour. On mi priča…

Koristimo ih da bismo izbegli ponavljanje imenice.

Lične zamenice COI glase:

Me– meni, mi                        Nous– nama

Te– tebi, ti                              Vous– vama

Lui– njemu,mu; njoj, joj        Leur– njima

Koriste se kod glagola koji iza sebe imaju predlog à: appartenir à (pripadati nekome),donner à (dati nekome), demander à (pitati nekoga), dire à (reći nekome),écrire à (pisati nekome), envoyer à (poslati nekome), parler à (pričati sa), répondre à (odgovoriti nekome), téléphoner à (telefonirati nekome), offrir à (pokloniti nekome)…

Vežbanje:

Odgovori koristeći zamenicu:

1)       Tu parles à Marco?

2)       Vous offrez des cadeaux à vos amis ?

3)       Tu écris à ton mari?

4)       On réponds à Jean?

5)       Vous écrivez à vos cousins?

6)       Il vous a dit son adresse?

7)       Vous me souriez?

Rešenja:

1)       Oui, je lui parle.

2)       Oui, nous leur offrons des cadeaux.

3)       Non, je ne lui écris pas.

4)       Non, on ne lui répond pas.

5)       Oui, nous leur écrivons.

6)       Oui, il nous a dit son adresse.

7)       Oui, je te souris.