Passif, vežbanje

Prebaci u pasiv:
1. Les enfants ont regardé ces dessins animés.
2. Les enfants regardaient ce dessin animé.
3. Les enfants regarderont ce dessin animé.
4. Les enfants vont regarder ces dessins animés.

1) Ces desins animés ont été regardés par les enfants.
2) Ce dessin animé était regardé par les enfants.
3) Ce dessin animé sera regardé par les enfants.
4) Ces dessins animés vont être regardés par les enfants.

Passif – Pasiv/ Trpno stanje

Pasiv se u francuskom gradi isto kao u srpskom. Ako aktivna rečenica glasi:

A : Les enfants  regardent  les dessins animés. (Deca gledaju crtaće)
subjekat         sadašnje vr.    pravi objekat

1. Objekat aktivne rečenice pišemo na početku pasivne :
Les dessins animés

2. Zatim glagol être stavimo u vreme glagola aktivne rečenice (sadašnje), i slažemo ga u rodu i broju sa novim subjektom :
Les dessins animés sont

3. Iza glagola être pišemo particip prošli glagola aktivne rečenice
(regarder→regardé), i slažemo ga u rodu i broju sa subjektom ( ako je subjekat ženskog roda, participu dodajemo –E, ako je u množini, dodajemo –S) :
Les dessins animés sont regardés

4. Zatim koristimo predlog PAR (od, od strane), i iza njega pišemo subjekat aktivne  rečenice:
P : Les dessins animés sont regardés par les enfants.

Važno je da zapamtimo da glagol être uvek ide u vreme glagola aktivne rečenice, i, da se particip prošli slaže u rodu i broju sa subjektom!