Habiter – становати, живети

Глагол ,,habiter“ је правилан глагол прве групе (на -er).

  1. J’habite – ја станујем
  2. Tu habites – ти станујеш
  3. Il, elle habite – он, она станује
  4. Nous habitons – ми станујемо
  5. Vous habitez – ви станујете
  6. Ils, elles habitent – они, оне станују
Кликните на аудио запис да бисте чули изговор овог глагола!: )

– Када користимо глагол ,,habiter“?

J’habite dans une maison.  – Станујем  у кући.

J’habite dans un appartement. – Станујем у стану.

J’habite dans un immeuble. – Станујем у згради.

J’habite au premier étage. – Станујем на првом спрату.

J’habite 7, rue Nikola Tesla. – Живим у улици Николе Тесле, број 7.

J’habite à Prijepolje. – Живим у Пријепољу.

J’habite en Serbie. – Живим у Србији (en France, en Italie, en Espagne…)

J’habite au Japon. – Живим у Јапану (au Maroc, au Canada, au Liban, au Monténégro…)